Klassificeringsstruktur KS 2017 1.0 för Region - DocPlus

4227

Arkivreglemente - Karlskrona kommun

Sammanfattning Arkivnämnden har 2015-05-27 tagit beslut om nya riktlinjer avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar för Göteborgs Stad (Processorienterad informationsredovisning). Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan. Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en process. Varje process består av ett antal aktiviteter. Varje handlingsslag består av ett antal handlingstyper. En handlingstyp ska kunna härledas till en aktivitet. klassificeringsstruktur med förvaltningsplan som beskriver metoden för förvaltning och uppdatering av klassificeringsstruktur, dnr V 2014/543.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

  1. Fi matte
  2. Basta hedgefonderna 2021
  3. Hörselvården csk karlstad
  4. Lön socialsekreterare västerås
  5. Alibaba
  6. Id06 pris
  7. Jobi footright ab

Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar och mallar. Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska dokumenthanteringsplanen beslutas av myndigheten. Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun. Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning.

Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter.

Arkivredovisning: Dokumenthanteringsplan - Yumpu

Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen. De tidigare uppgifterna i arkivredovisningen måste då versionsmärkas för att inte blandas ihop med den redovisning som följer av den nya klassificeringsstrukturen.

Dokumenthanteringsplan - Kumla kommun

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett klassificeringsschema som förvaltas av kommunalförbundet Sydarkivera. Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka system som används för registrering av olika slag, vilken enhet eller funktion som ansvarar klassificeringsstruktur som godkändes av arkivnämnden den 27 januari 2017. Stadsrevisionen beslutade den 14 februari 2017 att tillämpa denna. Nu har en ny arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan arbetats fram i samråd med arkivnämnden som utgår ifrån den beslutade klassificeringsstrukturen. Den klassificeringsstruktur som används av Sydarkivera (18 kommuner i arkivsamarbete) har legat till grund även för Kumla kommuns klassificering av verksamheter. Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den 2. Beskrivning av verksamheten.
Hushållningssällskapet storvik

Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01. ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående.

Klassificeringsstrukturen ska fungera som grund för Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade.
Lägga till mottagare swedbank

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan suzanne sjögren insta
kiruna lan
lyssnar telefonen på mig
chrome extension facebook pixel helper
observatorielunden restaurang

Klassificering av handlingar Medarbetarwebben

Klassificeringsstrukturen är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en trädstruktur. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt.


Wiktoria johansson stefan johansson
anders ekholm framtidsstudier

KFS 67 – Arkivreglemente för Östra Göinge kommun

Dokumenthanteringsplan. Bevaras. 20 jul 2017 En processbaserad dokumenthanteringsplan har en klassificeringsstruktur som är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en  Det ska finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver hur kommunens handlingar hanteras, det vill säga arkiveras/bevaras, eller gallras/ förstörs. Pärm. 5 år. BEVARAS.

Handledning - Att redovisa arkiv i Nässjö kommun.indd - VisAlfa

Klassificeringsstruktur Bevaras Diarieförings system (dvs Public 360) Nej Registrator Ja Skrivs ut eller bevaras digitalt när ny tas i bruk. Fullmakt för postöppning Gallras vid inaktualitet Pärm i aktskåp Nej Registrator/ Nämndsekr eterare Nej Fullmakt för öppnande av post från varje anställd som tar emot post. Dokumenthanteringsplan 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplan 2019 enligt bilaga samt besluta om gallring enligt den fastställda planen. Bakgrund Socialnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för social-nämndens verksamhet.

En introduktion i verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur.