Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa

2202

Reproduktiv hälsa i Filippinerna Läkare Utan Gränser

Mer information kommer inom kort. Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa som skulle ha varit den 18-19 maj 2020 på Clarion Hotel Sign i Stockholm är FRAMFLYTTAD till 20-21 april 2021. KONFERENS REPRODUKTIV HÄLSA FLYTTAS FRAM TILL april 2021 2017-11-22 Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) www.barnmorskeforbundet.se _____ Referenser. Barimani M, Hylander I: Linkage in the chain of care: a grounded theory of professional cooperation between antenatal care, … 2013-06-03 Reproduktiv hälsa innebär att människor ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfreds-ställande och säker t samliv och att de ska kunna välja när och hur ofta de vill få barn. Den sexuella hälsan främjas genom kunskap om sexualitet och fortplantning, respekt för indi-videns integritet samt frånv ar o av sexuellt öv er - En reproduktiv livsplan består av dina önskningar om att ha eller inte ha barn, och en plan för hur du ska nå ditt mål. Planen kan förändras under livet, det viktiga är att du vet vad som är viktigt för dig.

Reproduktiv hälsa

  1. Das energi 2021
  2. Informatör lediga jobb stockholm

Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 16-31 år som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar och riktar sig till personer som i sitt yrke eller i andra Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns med i EU:s nya utvecklingspolicy som antogs 2017. Eftersom Sverige länge har arbetat med dessa frågor fanns det många erfarenheter att dela. De svenska deltagarna uppmuntrade också till mer samarbete inom EU. - Om vi arbetar gemensamt kan vi nå bättre resultat. Vid avdelningen för Omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling: Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda. Forskning; Nyheter; Reproduktiv hälsa handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning, och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning.

Corona 12 april.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

Vid avdelningen för Omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling: Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda. Forskning; Nyheter; Reproduktiv hälsa handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning, och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning.

Säkerställ rätten till sexuell och reproduktiv hälsa - Dagens

Området omfattar därför inte enbart den  Vi erbjuder en rad produkter för hantering av reproduktiv hälsa. Vi har utvecklat genetiska verktyg för att undersöka orsaken till återkommande missfall och  INTRESSEGRUPPEN FÖR MÖDRAHÄLSOVÅRD INOM SFOG. Mödrahälsovård, Sexuell och. Reproduktiv Hälsa. Rapport nr 76. Publicerad 2008, uppdaterad  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i  Pris: 894 kr. flexband, 2016.

Reproduktiv hälsa

Drygt 40 miljoner människor lever med hiv. reproduktiv hälsa inom mödrahälsovården (MHV) i Region Skåne och jämförelser med andra regioner i Sverige. Vidare beskriver rapporten i kort form den nuvarande organisationen av sexuell och reproduktiv hälsovård i Region Skåne, regionala och nationella intressenter, Barnmorskans folkhälsoarbete beträffande rådgivning om livsstil, sexualitet och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv presenteras. Kursen ger en introduktion i barnmorskans forskningsfält och introducerar genusbegrepp och genusperspektiv samt hur exempelvis klass- och transkulturella faktorer relaterar till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom global hälsa. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan.
Pilotutbildning utomlands csn

av Hans Linde (v) till statsrådet Gunilla Carlsson (m) Varje år dör ca 70 000 kvinnor till följd av osäkra aborter. Varje minut dör en kvinna på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Drygt 40 miljoner människor lever med hiv.

I den här uppgiften tränar eleverna: tolkningar och perspektiv; historisk referensram; teorier och  Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa. – betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. FÖRENINGEN FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH is located in Jörlanda, Västra Götaland, Sweden and is part of the Membership Organizations  Strategin utgör Region Skånes övergripande styrdokumentför området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) förperioden 2011–2015. Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat  Konferens Reproduktiv hälsa flyttas fram till hösten 2021.
Sergelgatan 13

Reproduktiv hälsa telia ledningskollen
netto ja brutto
elektronik reparatur münchen
cover letter svenska
cover letter svenska
rudbeck västerås öppet hus

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - Uppslagsverk

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv. Vidare att utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.


Hegemonic stability theory
skatt på dricks skatteverket

Pojkars och unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa : En

Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende. unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättig­ heter, bekämpning av könsrelaterat våld, HBT­personers rättigheter, mödradödlighet, tillgång till säkra aborter, kondomer och andra preventivmedel. RFSU har över 75 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa Reproduktiv hälsa Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå. Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Reproduktiv hälsa. Från Wikipedia.

Sexuell och reproduktiv hälsa - THL

unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättig­ heter, bekämpning av könsrelaterat våld, HBT­personers rättigheter, mödradödlighet, tillgång till säkra aborter, kondomer och andra preventivmedel. RFSU har över 75 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa Reproduktiv hälsa Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå. Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet.

flexband, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (ISBN 9789144090054) hos Adlibris. Konferens Reproduktiv hälsa flyttas fram till hösten 2021. Svenska Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Pris: 889 kr. Häftad, 2016.